انواع مدل مختلف روسری و مانتو بلند دخترانه در رنگهای سفید ابی جگری

مدل شال و مانتو بلند دخترانه


مدل روسری و مانتو بلند دخترانه 2013
 

مدل شال و مانتو بلند دخترانه

مدل روسری و مانتو بلند دخترانه 92 

 مدل روسری و مانتو شیك و مجلسی دخترانه

مدل شال و مانتو بلند رنگ ابی تابستانه دخترانه

 

مدل شال و مانتو بلند دخترانه 2013